Privacy Policy

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

Respectarea dreptului la protecția datelor cu caracter personal, precum și a dreptului la viață privată este una din misiunile fundamentale ale Hagi Sport SRL (Hotel IAKI).

Astfel, întreprindem toate demersurile necesare pentru a procesa datele dvs. personale în conformitate cu principiile stabilite prin legislația privind protecția datelor aplicabilă în România, inclusiv Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE ("GDPR").

Datele personale înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

Prelucrarea datelor personale este făcută de către: Hagi Sport SRL (Hotel IAKI) cu sediul în Constanța, Hotel București B, Mamaia, înregistrată sub nr. J13/1896/1999 la Registrul Comerțului, având CUI RO 6646915.

Societatea Hagi Sport (Hotel IAKI) este operator de date cu caracter personal în sensul prevăzut de GDPR, respectiv stabilește mijloacele și scopurile de prelucrare a datelor cu caracter personal.

Faceți click pe unul dintre link-urile de mai jos pentru a merge la o anumită secțiune:

• Ce fel de date personale prelucrăm?
• Date personale ale minorilor
• Date speciale
• În ce scop și în ce temei prelucrăm datele dvs. personale?
• Către ce persoane transmitem datele dvs. personale?
• Colectăm date personale de la terți?
• Transferăm datele dvs. în afara UE/SEE?
• Furnizarea de către dvs. a datelor personale ale altor persoane fizice
• Cât timp păstrăm datele dvs. personale?
• Care sunt drepturile dumneavoastră?
• Sunt datele dvs. în siguranță?
• Link-uri către alte site-uri web
• Întrebări sau reclamații
• Modificări ale politicii